Skrzynka z wikliny moczarkowanej

Ostatnio wykonaliśmy skrzynkę z wikliny moczarkowanej. Jest to wiklina, która nie jest gotowana przed korowaniem, dlatego ma naturalnie jaśniejszy kolor. Wierzbę kosi się wiosną, wiąże w wiązki i wstawia do wody aby doprowadzić do stanu wegetacji przez pobudzenie miazgi. Jest to właśnie proces moczarkowania, dzięki któremu możliwe jest zdjęcie kory z pędów.

Moczarkowanie pozornie wydaje się nieskomplikowanym procesem, konieczne jest jednak do tego duże doświadczenie i odpowiednie warunki.