Regulamin

DANE FIRMY:

RAFIMAG Magdalena Kobylarz
ul. Parkowa 17, 37-410 Bieliny

NIP: 1251383074, REGON: 361022329

tel. 505 122 785, tel. 609 969 140, e-mail: wiklinarafimag@gmail.com

numer konta bankowego: 13 1870 1045 2078 1075 3818 0001

A. Produkty i zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na naszej stronie wyrażone są w złotych polskich.

2. Zakupów w naszym sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wątpliwego lub zawierającego niekompletne dane.

B. Dostawa i formy płatności

1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi możliwie jak najszybciej, jednak zastrzegamy sobie prawo realizacji zamówienia w czasie do 3 tygodnie od chwili wpłynięcia zamówienia. Wyplatamy oferowane produkty własnoręcznie i wykonujemy je na bieżąco, z tego względu czas realizacji to od 1 do 3 tygodni – w zależności od liczby zamówień w danym momencie.

2. Wyroby dostarczone będą przez firmę kurierską DPD, Pocztex Kurier48, DHL lub inną firmę kurierską.

3. Bezpłatna wysyłka produktów standardowych ze sklepu internetowego – klient nie ponosi dodatkowych kosztów za wysyłkę po przedpłacie. Koszt wysyłki za pobraniem (płatność u kuriera) to 10zł

4. Koszt wysyłki produktów na wymiar wyceniamy indywidualnie.

5. Po otrzymaniu zamówienia, wyślemy państwu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

6. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia w Bielinach (adres firmy), lub w Duczkach pod Warszawą. Termin odbioru w Duczkach należy odpowiednio wcześniej ustalić, bywamy tu średnio raz na dwa miesiące.

7. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

 • za pośrednictwem płatności elektronicznych przelewy24, które obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 • w formie przedpłaty na rachunek firmowy: 13 1870 1045 2078 1075 3818 0001 przelewem tradycyjnym (w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia), wówczas wyroby wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na konto,
 • gotówką, płatne przy odbiorze

8. Mają Państwo pełne prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy (do czego namawiamy).

9. Prosimy nie odbierać przesyłek zewnętrznie uszkodzonych lub wskazujących na otwarcie ich podczas wysyłki poprzez osoby niepożądane. W takim przypadku prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny i spisanie protokołu szkody z kurierem.

10. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883. Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

C. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.
 2. Gdy zakupiony przez Kupującego Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Kupujący zgłaszając Reklamacje powinien czytelnie wypełnić formularz reklamacji, po czym odesłać go razem z Towarem i dowodem potwierdzającym zakup (tj. faktura lub paragon) na adres: 37-410 Bieliny, Parkowa 17 z wyraźnym dopiskiem „REKLAMACJA”.  Zgłoszenie reklamacji bez jednoczesnego przesłania Towaru uniemożliwi Sprzedawcy prawidłowe rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego usunie wadę lub wymieni Towar na wolny od wad albo zwróci Cenę, gdy nie będzie możliwa naprawa,
 • żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady (Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem określonym w pkt 1) wymagałoby nadmiernych kosztów).
 1. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany Towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu. Koszt przesłania Towaru w ramach Reklamacji ponosi Sprzedawca, jednakże dopiero w chwili uznania reklamacji, dokonując zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów w sposób przez niego wskazany w reklamacji. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta wykraczające ponad zwykłe użytkowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem korzystania z niego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3.  Producent nie uznaje reklamacji związanych z:
 • naturalnymi rozwarstwieniami, ostrymi elementami, pęknięciami i nierównościami Towarów z wikliny;
 • odchyleniami i różnicami w kolorze oraz rozmiarze Towarów z wikliny;
 • nieprawidłowym użytkowaniem Towarów z wikliny, w szczególności Towarów dla dzieci, które mają charakter kolekcjonerski a ich użytkowanie przez dzieci odbywa się na wyłączną odpowiedzialność opiekuna.
 1. Producent zastrzega także, że towary z wikliny są wyrobami ręcznymi i nie posiadają atestów. Towary z wikliny wykonywane są przy użyciu zszywek, gwoździ i wkrętów oraz innych metalowych elementów,  mogą zawierać ostre elementy i wykończenia. Zaleca się umieszczanie tych towarów na płytkach, dywanie lub zabezpieczenie ich filcem. Ze względu na właściwości wikliny towary te należy także chronić przed słońcem i deszczem.

D. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy: 37-410 Bieliny, Parkowa 17, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiklinarafimag@gmail.com . Kupujący zobowiązany jest także odesłać Sprzedawcy nabyty Towar, zapakowany w oryginalne opakowanie, w sposób, który zapobiega ewentualnym zniszczeniom Towaru lub jego opakowania podczas transportu wraz z dowodem potwierdzającym zakup.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia. Termin czternastodniowy dotyczy dni kalendarzowych.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:
 • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 1. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu określonego w ust. 1.
 2. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego w internecie. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Kupującego, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego Towaru (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli Sprzedawca nie odnotuje żadnych defektów Towaru, na adres e-mail Kupującego prześle informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu Towaru, zaś na załączony w oświadczeniu numer konta zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu), Sprzedawca przekaże Kupującemu na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu Towaru. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sprzedawca odeśle Towar zaś kosztem przesyłki obciąży Kupującego.
 6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem.
 8. Kupujący winien zwrócić Towary na adres Sprzedawcy: z wyraźnym dopiskiem „ZWROT” niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb „Towar spersonalizowany”,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • której przedmiotem dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 1. Prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia Kupującemu, stosuje się tylko do sprzedaży Towaru osobie fizycznej będącej Konsumentem oraz osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

.
Zamówienia i pytania o nasze wyroby prosimy kierować za pośrednictwem sklepu internetowego lub na adres e-mail:  wiklinarafimag@gmail.com lub telefonicznie, na numer: 505 122 785 lub 609 969 140. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20.00

No comments yet.

Dodaj komentarz

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0